Starlight Therapie


Biofotonen therapie

Biofotonen, chi, qi, energie, licht

De chinezen werken al sinds duizenden jaren met energiebanen van†het lichaam. Door middel van acupunctuur, druk puntmassages en andere technieken behandelen zij het menselijk lichaam preventief. Ze kunnen voelen en waarnemen waar de energie (de chi) in het lichaam verstoord is, en preventief kunnen zij de energie/chi†activeren of sederen om weer balans in het lichaam te bewerkstelligen.

Wat is nu die energie die zij waarnemen?† In de westerse wetenschap heeft men inmiddels apparatuur ontwikkeld waarmee de energie van het menselijk lichaam gemeten kan worden. En zelfs waarmee de energie van het lichaam (en van elk levend wezen) zichtbaar gemaakt kan worden. De impulsen die waargenomen worden, hebben de wetenschappers†fotonen genoemd (1970 Dr. Popp). Fotonen zijn kleine lichtdeeltjes van verschillende frequenties. Deze impulsen worden door de cellen van het lichaam uitgezonden, ongeveer 100.000 lichtimpulsen per seconde.

Alle levende organismen zenden†impulsen uit. Iedere cel, ieder organisme heeft zijn eigen specifieke frequentie.

†Als een cel goed functioneert, is het licht harmonisch (coherent), en vergelijkbaar met†een laserstraal. Is er sprake van een verstoring in het systeem,†verzwakt het licht, en ontstaat er†chaos. Dit leidt tot zwak licht wat vergelijkbaar is met een gloeilamp.†

De licht impulsen van de cellen zorgen voor de aansturing van alle biochemische processen van het lichaam.

Bij behandeling met de Starlight wordt gebruik gemaakt van het meten van het licht (energie,chi,fotonen) van de meridianen. Met een biofeedbacksysteem wordt het lichaamseigen licht versterkt terug gegeven.†Tevens worden lichaamsvreemde frequenties verwijderd, waardoor verstoringen opgeheven worden.†Het immuunsysteem zich kan herstellen en het lichaam komt weer in evenwicht.

Biontologie

Momenteel zijn er veel therapieŽn die zeggen met bio fotonen te werken. Om een onderscheid te maken met andere therapieŽn is de naam†biontologie ontstaan.†Bio†staat†voor†leven†en†verwijst†naar†de†mens†in de†levende†omgeving.†Ontologie†is de†studie†van de†ultieme†realiteit†van de†natuur.††Verdere verklaring voor het gebruik van deze term is terug te vinden op de website www.health-angel.nl